Çilek ‘stratejik’ noktalarda yeni mağazalar açacak

Bebek, çocuk ve genç odası konseptiyle 28 yıldır Türkiye mobil­ya sektöründe faaliyet gös­teren Çilek Mobilya, 5 kıtada 50’den fazla ülkede 500 satış noktasında dünya çocukla­rıyla buluşuyor. “Dünyanın her yerinde her zaman aynı konseptle” yaklaşımıyla ça­lışmalarını sürdüren marka, yurt içi ve yurt dışında ‘stra­tejik’ noktalarda yeni mağa­zalar açmayı planlıyor.

Dünyanın her yerinde, her zaman aynı olmak misyo­nuyla çalışmalarını sürdür­düklerini dile getiren Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, “Yeni mağazalar ko­nusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyo­ruz.

Stratejik öncelikli ola­rak gördüğümüz lokasyon­larda yakında yeni mağaza­larımızı duyuracağız” dedi. Bu yıla hem yurt içi hem de yurt dışından yüksek sipa­rişler alarak başladıklarını belirten Çilek, “Fabrikamız­daki üretim hatlarımızda, tüm siparişlere cevap vere­bilmek adına her yıl 500 bin­den fazla ürünü 3 vardiya sistemiyle üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

İNEGÖL’DEN GLOBALE UZANAN MARKA

“Çocukların düşlerini bü­yütmek ve onları mutlu bir geleceğe hazırlamak adı­na 1996 yılında İnegöl’de­ki uzun soluklu yolculuğu­muza başladık” diyen Çilek, sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz ilk günden itibaren misyonumuzu be­lirledik ve bu topraklardan çıkan bir Türkiye markası olarak, Çilek Odaları’nı tüm dünya çocuklarıyla buluş­turmayı hedefledik.

Mobilya sektöründeki uzun yıllarda oluşan tecrübemiz, yenilik­çi bakış açımız ile her daim tasarım ve üretimdeki öz­gün yaklaşımımız doğrultu­sunda çevreye duyarlı ola­rak üretim ve malzeme seçi­mimiz vardır. Ayrıca bebek ve çocuk mobilyalarında en güvenli mobilyaları tasar­layarak uluslararası alanda belgelendirerek, global pa­zarda çocuk ve genç odaları alanında sektörde fikir lide­ri ve tabi ki birçok ülkede en beğenilen çocuk markası ol­manın gururunu yaşıyoruz.”

İLK FRANCHİSE MAĞAZASI MALTA’DA AÇILDI

Dünya’dan Nurdoğan Ergün’ün haberine göre, firma olarak ilk ihracatla­rını 1996 yılında Ukrayna’ya yaptıklarını ve ilk yurtdışı franchise mağazalarını da Malta’da açtıklarını hatırla­tan Çilek, “İlk 10 yılımızda 44 ülkeye ihracat yapar ha­le geldik ve ülkemizde mo­bilya ihracatında birkaç kez şampiyon olduk. Yine ay­nı dönem 2 bininci tırımızı İsviçre’ye yollama başarısı gösterdik.

Bugün aralarında ABD, İsviçre, Japonya, Yu­nanistan, Almanya, Rusya, Kazakistan, Avustralya, Su­udi Arabistan ve Fas’ın da bulunduğu 50’den fazla ül­kede 500’ü aşkın satış nok­tasıyla dünya çapında bir markaya dönüşmüş olma­nın mutluluğunu yaşıyo­ruz” dedi. Dünya Bankası, Çilek’i Türkiye’nin dünya­ca tanınmış markaları ara­sında gösterdiğini söyle­yen Muzaffer Çilek, “Dün­ya Bankası’nın 2014 yılında bizi ülkemizin dünyaca ta­nınmış markalarından bi­ri olarak göstermesinin gu­rurunu yaşadık.

Dünyanın farklı ülkelerinde şirket, ofis, depo ve mağazalar aç­maya devam ederken, yur­tiçinde ve yurtdışında mar­kamızın pazarlama ve ile­tişim faaliyetlerine hız vermeye ve bu sayede dün­ya çocuklarına Çilek Odala­rı’nı ulaştırarak onları mut­lu etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Tasarımları yaparken ço­cukların gelişim dönem­lerindeki fiziksel ve duy­gusal gelişim evrelerini incelediklerini de dile ge­tiren Çilek, şunları söyledi: “Çocukların belirli yaş dö­nemlerine göre değişen fi­ziksel özellikleri nedeniy­le onların anatomi özellik­lerine uyumlu hazırlanmış ortamlar olmalı. İlk ço­cukluktan başlayarak son çocukluk evresine kadar bu standartlar gelişim dö­nemlerine uyum sağlamalı. Çocuk mobilyalarında yaş aralıklarına göre standart ergonomi ölçülerini baz alarak çizimlerimizi ger­çekleştiriyoruz.”

ÇİLEK’İN BEŞİĞİNE ‘ÖZGÜN TASARIM’ ÖDÜLÜ

Çilek Mobilya, The Chicago Athenaeum tarafından düzenlenen Good Design yarışmasında “Children’s Products” kategorisinde bir beşik ve yeni bir araba yatak ürünleriyle ödül aldı. Muzaffer Çilek, “Kuruluşundan bu yana özgün ve yenilikçi tasarımlara imza atarak bebek, çocuk, genç mobilyalarındaki öncü pozisyonunu ve küresel gücünü sürdüren Çilek Mobilya, 0-24 yaş aralığının beklentilerini karşılayan, onların hayal dünyalarına ilham veren ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki ailelerle buluşturmayı sürdürüyor. Çilek, dünyaca beğenilen özgün tasarımlarını ulusal ve uluslararası tasarım ödülleriyle taçlandırmaya devam ediyor” dedi.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir